21 Ocak 2019, Pzt @ 13:48

Türk Ocaklari Antalya Şubesi Bülteni

Kategori : Duyurular

BAŞLARKEN

Türk Ocakları Antalya Şubesi olarak çıkardığımız bu bültende; şubemizin faaliyetlerini, Türk Kültürünü,Türk Dünyasından haberleri bulacaksınız.

Dağılmaya başlayan İmparatorluğun İslamcılık ve Osmanlıcılık düşüncesinin bu dağılmaya çözüm bulamadığını gören Türk aydınları; 1908’de Türk Derneğini, 1911’de Türk Yurdu Cemiyetini kurarlar.

25 Mart 1912’de “190 Tıbbiyeli Türk Evladının” öncülüğünde, “Türk Ocağı” derneği resmen kurulur. Derneğe “Türk Ocağı” adının verilmesi Dr. Fuat Sabit (Ağacık) Bey tarafından teklif edilmiştir. “Türk Ocağı Kurucu Heyeti”;  Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Ferit (Tek), Ahmet Ağaoğlu ve Dr. Fuat Sabit , “İdare Heyeti” Mehmet Emin (Reis), Yusuf Akçura (Reis Muavini), Mehmet Ali Tevfik (Kâtip), Fuat Sabit (Veznedar) olarak belirlenir.  Başta Türk Yurdu Cemiyeti olmak üzere, Türk milliyetçileri tarafından kurulan diğer dernekler de Türk Ocağı’na katılır.  Türk Ocakları Türkçülük fikrinin yaygınlaşması için aylık “Türk Yurdu” dergisinin yanı sıra, 1913’te “Halka Doğru”, 1914’te “Türk Sözü” haftalık yayın organlarını 1917’de“Yeni Mecmuayı”, Manastır’da “Yeni Fikir”, Üsküp’te  “Yeni Mektep” gazeteleri yayımlar.  Bu çalışmalar sonucu Türk milletinde milliyetçilik fikri yayılır.

Türk Ocakları Millî Mücadele döneminde de millî şuurun diri tutulmaya çalışıldığı bir merkezdir. Sözgelimi İzmir’in işgaline karşı İzmir Türk Ocağı üyeleri ayaklanır ve “Redd-i İlhak Beyannamesini” hazırlar. İzmir’in işgali üzerine Mustafa Kemal’in önerisiyle İstanbul’da düzenlenen Fatih ve Sultanahmet mitinglerine de Türk Ocakları Genel Merkezi öncülük eder. Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi’nin Antalya mebusu olarak seçilip meclise girmesi ve çalışmaları sonucu Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Millî kabul edilir.  Türk düşmanları, Türk Ocağı’nın varlığından ve Türk Ocaklıların çalışmalarından rahatsızdır. İstanbul’u işgal eden İngiliz askerleri 12 Mart 1920’de Türk Ocakları genel merkezini işgal eder. Üyelerden bir kısmı Malta’ya sürülür. Tutuklanmaktan kurtulan Ocaklılar Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’nı destekler. Türk Ocağı gönüllülerinden oluşan “Sakarya İzci Oymağı” birliği, Sakarya Savaşı’na katılır ve tamamına yakını şehit düşer.

TBMM hükûmeti kurulunca, Ocak Genel Merkezi Ankara’ya taşınır. Zafer kazanıldıktan sonra da çalışmalarını sürdüren Türk Ocağı, Türkiye’nin dört bir tarafında yeni şubeler açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve gelişmesine hizmet eder. Türk Ocakları 1931 yılında 264 şubeye ulaşır. Türkçülük şuurunun, milliyetçilik ülküsünün ateşini yakan Türk Ocakları’dır. Çanakkale destanını yazan, Türk İstiklâl Savaşı’nı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran asıl güç bu şuur ve ülkü ateşidir. 1931 yılında kendini fesih edip Cumhuriyet Halk Fıkrasına katılma kararı alan Ocak 1949 yılında H. Suphi Tanrıöver öncülüğünde yeniden kurulur. 12 Eylül 1980 ihtilalinde tekrar kapanan dernek 1984 yılından itibaren faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

“Türk Ocağı, Türk’ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı, yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın. Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır.” Atatürk;

                                                ABDULLAH UYSAL

 


Benzer Yazılar